Jogszabályi környezet

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
368/2011. (XII.31.) Korm.rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
249/2000. (XII.24.) Korm.rend. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól