Iskolai ellátás

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

 

Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola

 

Fenntartó : Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete
Intézményvezető : Antalné Petrovics Erika

 

Iskolánk  2013-ban ünnepelte 130 éves fennállását  és 2000 óta viseli a legnagyobb magyar, Gr.Széchenyi István nevét .
Tárgyi feltételekben a legnagyobb változás, hogy átadásra került  2004 – ben egy gyönyörű, minden igényt kielégítő  tornaterem, 2006- ban pedig Phare támogatásból az informatikai és oktató  labor. A két teremben összesen  28 multimédiás számítógép, nyomtatók, projektor, televízió, dvd lejátszó található. Az oktató labor alkalmas nyelvi órák és más szaktárgyi órák megtartására, szakkönyvekkel, oktató szoftverekkel gazdagon felszerelt.
Oktató-nevelő munkát segítő eszközöket is folyamatosan bővítjük.
Többek között  az elmúlt két évben  megtörtént  10  tanterem bútorzatának  cseréje, interaktív táblát vásároltunk  és a legmodernebb fejlesztőeszközök is rendelkezésre állnak.  Ezeknek a beszerzéseknek a nagy része pályázati és alapítványi támogatásból valósult meg.

Személyi feltételek
A közel 250 diákot  22 főállású pedagógus oktatja. A tantestület minden tagja rendelkezik megfelelő végzettséggel, néhányan másoddiplomával és szakvizsgával is. A tantestület jelentős része rendelkezik ECDL végzettséggel. Folyamatos a tantestület szakmai továbbképzése.

Több 30 órás tantestületi szintű képzésünk volt: hatékony együttnevelés, differenciált oktatás, tanulás tanítása.
A pedagógusok munkáját további alkalmazottak segítik: pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező, logopédus,  gyermekvédelmi felelős, technikai dolgozók.

Tehetséggondozás
Szakköreink  ingyenesen működnek, az ehhez szükséges órakeretet a fenntartó évről évre biztosítja számunkra.
Alsó tagozaton: sport, tehetséggondozó, angol,
Felső tagozaton: sport,  természetismeret, matematika, énekkar.
Több mint 100 tanuló vesz részt ezeken a foglalkozásokon.
A tehetséggondozás másik területe a tanulmányi versenyekre való felkészítés és az azokon való  részvétel. A helyi szervezésű tanulmányi versenyek mellett körzeti és megyei versenyekre is eljutottak tanulóink, népszerűek a különböző oktatási intézetek által szervezett levelezős fordulókból álló versenyek is. Sok tanulónk jutott be körzeti és  megyei verseny döntőjébe és onnan dobogós hellyel tértek vissza.
Középiskolai előkészítőket szervezünk  a 7-8. osztályos tanulóknak  matematika,  magyar, angol tantárgyakból. Itt elsődleges feladat a felvételire való felkészítés.

Felzárkóztatás
Elég magas a fejlesztésre szoruló tanulók száma iskolánkban, ezért mindent megteszünk a felzárkóztatásuk érdekében. Alsó tagozaton heti 10  korrepetálási és 12  fejlesztő óra, felső tagozaton 7 korrepetálási és 6 fejlesztő óra áll rendelkezésünkre. A fejlesztőórákat gyógypedagógusok tartják.

Jelentősebb pedagógiai innovációk

 • Olvasástanítási módszer  ( Meixner –dyslexia-prevenció )
 • Fejlesztőpedagógiai foglalkozások  ( 1-4.évfolyamon heti 2 óra  )
 • Csoportbontások ( angol, matematika,magyar nyelvtan,informatika )
 • Komplex tehetséggondozó program alkalmazása
 • Enyhén értelmi fogyatékosok oktatása
 • Pályázatírás
 • Szakmai dokumentumok önálló kidolgozás (Pedagógiai program Minőségirányítási program, Integrációs Pedagógiai Rendszer)
 • Tanulás módszertani órák 5. évfolyamon
 • Kooperatív módszer alkalmazása
 • Életvezetési készségek oktatása 5-8. évfolyamon
 • HEFOP – pályázati projekt megvalósítása
 • Suli Foci program  -a Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetséggel közösen
 • Művészeti iskola működtetése (tánc, hangszeres oktatás)
 • Határtalanul Programban való részvétel ( Kárpátalja, Erdély, Felvidék, Délvidék megismerése tanulmányi kirándulás keretében)
 • TÁMOP 3.1.4. B. Intézményfejlesztési projekt megvalósítása ( 2014-2015)
 • Iskolatej Program
 • Iskolagyümölcs Program


Színes és sokrétű  szabadidős programokat  szervezünk

 • Őszi, téli és tavaszi hegyvidéki túrák, kirándulások
 • Múzeumlátogatások
 • Erdei iskola
 • Úszásoktatás
 • Színház - és mozilátogatás
 • Egészségnevelési hét
 • Közlekedésbiztonsági hét
 • Széchenyi napok rendezvényei
 • Táboroztatás
 • Néptánc oktatás

Elérhetőség:

Az iskola címe: 2746, Jászkarajenő, Fő út 46.

Az iskola telefon- és faxszáma: 06-53/366-002

Az iskola e-mail címe: jkjisk@altisk-jkjeno.sulinet.hu

Weboldal címe: http://www.karasuli.hu